P.L.N° 08.2001 QUE DENOMINA O MERCADO NOVO DE AVES E PEIXES DE JUSTINO GOMES E SETOR DE CEREAIS DE JOSÉ MONTEIRO